ស្នេហាម៉ាក់ថើង(កម្រងរូបភាព)

គិតៗទៅបានទៅមើលរឿងម៉ាក់ថើង៣ទៅ៤ដងដែរ តែចេះតែឆ្ងល់ថា តើតាម៉ាក់ថើង និងនាងផាំងគីយ៉ាបានចាប់ផ្តើមស្នេហាយ៉ាងដូចម៉េច បានជាធ្វើអោយជម្រៅនៃស្នេហារបស់គាត់មិនអាចមានអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបាន។

ហេតុអ្វីបានជា “វដ្តនៃជីវិត”ចាំបាច់មានស្នេហា?

Okay! ធ្វើម៉េចខំប្រឹងធ្វើការ ឬក៏រកស៊ីអោយមានផ្ទះ មានឡានសិន ចាំឆ្លើយសំនួរហ្នឹង! ត្រូវត្រាយផ្លូវ និងធ្វើផ្លូវអោយស្អាត សឹមចាប់ផ្តើមកាន់ដៃនារីម្នាក់ដែលយើងស្រលាញ់អោយដើរលើផ្លូវជាមួយយើងបន្តទៀត since she is the only Princess besides our mom and our sisters។

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s