ដាន់បូ​ផឹកកាហ្វេ


ដាន់បូ៖​ ស្អីគេ! ផឹកកាហ្វេទាំងល្ងាចទៀតហើយ! 

ខ្ញុំ៖​ បើផឹកវាយ៉ាងម៉េច! 

ដាន់បូ៖ សន្សំលុយខ្លះទៅល្បង! ទុកនាំខ្ញុំដើរលេង​ អោយមុខខ្ញុំស្រស់ស្រាយខ្លះ​។ ខ្ញុំក៏ចង់ញញឹម​ ចង់សប្បាយចិត្តខ្លះដែរ។ មិនចង់អោយគេហៅអាមុខងាប់រហូតទេ។ 

ខ្ញុំ៖​ ឯងដឹងខ្លួនថាមុខងាប់ដែរ​។ រៀនញញឹមខ្លះទៅអាក្អូនឯង។ យើងដឹងថាយើងមិនសូវរួសរាយ​ តែក៏យើងញញឹមបានខ្លះៗដែរ។

ដាន់បូ៖​ បានហើយល្បង​ ផឹកកាហ្វេហើយធ្វើការទៅ។ កុំធ្វើជាមនុស្សប្រយោជន៍​ ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាចោលឥតអំពើ! ប្រយ័ត្នក្លាយជាមនុស្សចោលម្សៀត។ 

ខ្ញុំ៖​ យី! មើលវាថាអោយឯង។ បានហើយ! ទៅរៀនញញឹមទៅ​ យើងធ្វើការ៕

Advertisements