ការគិតរបស់អ្នកគឺជាអារម្មណ៍របស់អ្នក (ចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត) (អត្ថបទទី១)

 

depression-quotes-goodreads.jpgខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់មានការបាក់ទឹកចិត្ត ភាពសោកសៅ អារម្មណ៍មិនល្អ ការប្រែប្រួលទៅជាសោកសៅភ្លាម ឆាប់ខឹងជាដើម។ សម្រាប់អ្នកខ្លះដែលធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះក៏ឆាប់ជាសះស្បើយ។ អ្នកខ្លះទៀតបានលាក់អារម្មណ៍នេះ ដោយមិននិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់អស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំ ដោយទ្រាំរស់នៅទាំងភាពអស់សង្ឃឹម ដោយមិនហ៊ាននិយាយចេញមកក្រៅ នឹងមានទស្សនៈជាទូទៅថាការដែលនិយាយ ធ្វើការប្រឹក្សាលអំពីការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើអោយបុគ្គគលមានភាពទន់ខ្សោយ។ ប៉ុន្តែភ្លេចគិតថា បុគ្គលដែលបានបាក់ទឹកចិត្តបានខិតខំជំនះរាប់ឆ្នាំ ដើម្បីរស់នៅដូចមនុស្សធម្មតា។ ដែលជាទូទៅមនុស្សធម្មតាមិនអាចទាំងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ។

ជំងឺបាក់ទឹកនេះជាស្រមោលអន្ទងរាប់សិបឆ្នាំប្រសិនបើមិនមានការព្យាបាលមួយដ៏ត្រឹមត្រូវ។ អ្នកដែលកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះហាក់បីដូចជាមានពពកខ្មៅអណ្តែតតាមខ្លួនជានិច្ចដែលមិនបុគ្គលនោះបានមើលឃើញនៅអ្វីដែលហៅថាសុភមង្គល អ្វីដែលជាភាពរីករាយ។ អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប្រៀបដូចជាពពកខ្មៅងងឹងពេញមួយជីវិត។

ខ្ញុំក៏ពិបាកប៉ាន់ស្មានថាខ្លួនខ្ញុំមានជំងឺបាក់ទឹកដែររហូតដល់ខ្ញុំបានទិញសៀវភៅមួយក្បាលមកមើល និងក៏បានធ្វើការសាកល្បងឆ្លើយសំនួរពីរោគសញ្ញានៃការបាក់ទឹកចិត្ត។ ជាលទ្ធផលខ្ញុំមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តកម្រិតមធ្យម។ ដែលជាទូទៅអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដូចជាមិត្តខ្ញុំ និងប្អូនរបស់ខ្ញុំ មើលមកដូចជា មនុស្សធម្មតា។ ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រាប់ពួកគេពីរោគសញ្ញារបស់ខ្ញុំដែរតែពួកគេមិនជឿខ្ញុំ។

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ និងមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើអោយអ្នកកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត?រោគសញ្ញាតសំខាន់ៗដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ដែលធ្លាប់បានកើតមកលើរូបខ្ញុំ និងរោគសញ្ញាខ្លះទៀតដូចជា អង្គុយស្ងៀម ឫក៏មិនធ្វើអ្វីទាំងអស់តែមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំង គិតច្រើន(ភាគច្រើនអវិជ្ជមាន) មានការបរាជ័យផ្នែកផ្លូវចិត្ត អវិជ្ជមាននិយម នឹងតែងតែគិតថាខ្លួនជាមនុស្សគ្មានតម្លៃ។

ខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជំងឺបាក់ សង្ឃឹមថានឹងមិនមានពពកខ្មៅតាមលងបន្លាចរហូតទៅចុះ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលកើតហើយ អ្នកមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលកើតជំងឺនេះដែរ។ គ្រាន់តែអ្នកដែលមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តភាគច្រើន ពាក់ស្នាមញញឺមក្លែងក្លាយនៅលើមុខរបស់ពួកគេ។ នៅពេលដែលពួកគេត្រលបមកដល់ផ្ទះភ្លាមស្នាមញញឺមទាំងដែលនៅលើមុខទាំងនោះរលាយបាត់អស់រលីង។

ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយពិតជាមាននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីវា។ សូមចាប់ផ្តើមនិយាយពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត!

Advertisements

9.December…UN’s International Anti-Corruption Day

When I came to office at 8.15 a.m., I usually pick up a newspaper at newspaper box which was installed next to entrance of my office. I’ve noticed an article of Phnom Penh Post written about 5 firms signed to Anti Corruption Unit. I felt “wow”. It is a good move toward anti-corruption.

My Australian colleague who have just sent a e-newsletter to members of our organization, said that today we should have something special to post on our pages both Twitter and Facebook. I looked at her with a curious face and inquired her “is there any remarkable events for today?”. She shaked her head and ask me to take a look at Twitter. It was written ” Today is the UN’s International Anti-Corruption Day! We can ALL do our part to help create a fairer society”.

Corruption happens everywhere. According to corruption index which was published by Transparency International, there is no corruption free country on earth. However, some countries was performing better that could reach the maximum standard. For instance, Denmark , New Zealand peak up for almost the the maximum standard. They both got 92 and 90. It is about reach 100 the best score.

Looking to Cambodia, I’ve seen a very slow progress to deal with corruptions issue in Cambodia. However, the Anti-Corruption Unit was established, Anti-Corruption law was adopted and the Transparency International Cambodia(ITC) who fight against corruption was established too. It is a light to fight with uniform thief. Previously we were in darkness of corruption. Time and actions had taken against this social cancer given a slight light of solution.

I have a dream and my dream is to see Cambodia is corruption free country.

Cambodia: My Views on Extractive Industries(Oil Gas and Mining) in Cambodia

Source: Open Development Cambodia
Source: Open Development Cambodia

Extractive industry is emerging in Cambodian, yet it is at the exploration phase. Even it was claimed the prospect of its existence, Cambodia has not yet developed any single oil and gas field. The Royal Government of Cambodia has announced the expectation of first oil drop may occur in 2016.

The revenue from oil and gas has not been generated; however, it was predicted by various institutions. For instance, International Monastery Fund (IMF) stated in its report that revenue from oil and gas in Cambodian could reach to USD 1.7 billion by the year of 2021 while UNDP report suggested that oil and gas industries respectively generated between 100 USD billion and 50 USD billion Cambodia (Economic Research Institute, June 2008).

The oil and gas field in Cambodian were divided into 25 blocks- 19 on-shore and 6-offshore. There is a huge potential area in the Overlapping Claiming Area. All offshore blocks and 3 onshore blocks were grant to 13 foreign companies to explore. Block A which was granted exploration license to Chevron in 2002 is the most advance block in term of development.

The present of abundant of resource has been mixed of blessing of cursing. The revenue generated from oil and gas industries involves into two aspects – 1). Transparency and accountability in the revenue management from the extractive industry, 2). The economic spending.

The governance of extractive industry is a matter of the early stage of exploration where the government has put the oil and gas field into auction, contract, and saving-spending model.

While Cambodia is at the stage of exploration, demanding of good governance is a must. The Royal Government of Cambodia established a regulatory structure Cambodian National Petroleum Authority (CNPA) which is recently under the control of recently split Ministry of Mine and Energy. CNPA is designed as an authority of all petroleum operation.

However, Cambodia does not have pertinent Extractive Industry law to put in place yet. We have only the 1991 Petroleum Regulations which was amended in 1998-1999. This law absolutely needs to be updated.

The overall transparency of the sector is not high since the contract revenue sharing agreement, signature bonuses and detail of collection are not publicly disclosed.

According to The 2013 Resource Governance Index, Cambodia got only 29 score out of 100 which is the highest score. The score composite of four elements –Institutional and Legal Setting, Reporting Practices, Safeguards and Quality Controls and Enabling Environment. Based on this finding, Cambodia has to try harder to reach a better level of resource governance index.

In addition to the concerns mentioned above, there are few NGOs working in the EI sector focusing on revenue transparency, environmental impact and education, despite of fact that the EI sector generated potential revenue to country’s economic.

The limitation of CSOs in the consultation and participation in process of draft Environmental Impact Assessment Law (EIA Law) and draft petroleum law and absent of Access to Information law has laid many challenges for CSOs to request to disclosure of information on legal ground, result in a government not obliged to be held accountable by its citizens. This year the government has opened floor the Ministry of Information to work on Access to Information Law.(To be updated)

Dontrey Magazine (Music Magazine)

311896_271300842902785_1712072243_n
Available in Soft Copy

“Dontrey” Magazine was produced in 2010 by a group of young professional journalism student under the initiative and supervision of Dr. Professor Tilman Baumgartel.

We spent one semester to complete this amazing magazine.  It has been two years already, however “Dontrey” Magazine always reminise the old memories while we were working together to accomplish such a great achievement and student’s life at Department of Media and Communication.

This magazine covers: the Contemporary Music, Golden Age of Cambodia Music, The Hidden Treasure, etc. You will find it as useful resource for your comprehension on music in Cambodia.